ترک اعتیاد با طب سوزنی

طب سوزنی می تواند روش مناسبی برای ترک اعتیاد باشد . بنابر تحقیقات انجام شده ،طب سوزنی باعث ترشح اندروفین طبیعی مغز شده و به این طریق باعث عدم علاقه فرد معتاد نسبت به مواد مخدر می شود و به راحتی و با آرامش در مدتی نسبتا کوتاهموفق به ترک اعتیاد خواهد شد.
بررسی نتایج مثبت بدست آمده با طب سوزنی در ترک اعتیاد،موفقیت حدود 72 درصد برای معتادان به هروئین و 88 در صد برای معتادان به تریاک پس از 24 الی 99 ماه (2تا 8 سال)بوده که نسبت به سایر روشهای درمانی ، از باز دهی بسیار مطلوبی برخوردار بوده است. در ترک اعتیاد با طب سوزنی میتوان از نقاط خاصی روی بدن و گوش بیمار با اتصال به دستگاه الکترو اکوپانکچر استفاده نمود. روش بالینی برای درمان سندرم ترک اعتیاد به وسیله طب سوزنی با استفاده از گوش و تحریک الکتریکی ، نخستین بار توسط Wen و cheung در هنگ کنگ توسعه یافت.
طول مدت درمان در این روش بین 7 تا 15روز و مدت هر جلسه 30 تا 40 دقیقه میباشد.تاثیر درمان پس از 10 تا 15 دقیقه به صورت کاهش علائم ترک اعتیاد مشخص می گردد .
ترشح اشک ، آبریزش بینی ، درد اندامها ، کرامپهای معدی، لرز، خشم و عصبانیت ناپدید شده و تنفس بیمار منظم تر شده و بیمار احساس گرمی و آرامش می کند . بیماران تحت درمان حالت بهبودی را بیان می کنند و میل به مصرف مواد مخدر در آنها متوقف می شود . تا کنون هیچگونه عوارض جانبی در خلال درمان اعتیاد با طب سوزنی مشاهده نشده است .

حالت لذت حاصل از درمان با طب سوزنی که در خلال درمان به بیمار دست می دهد شاهدی بر تهیج ساختمانهای عصبی بوده و نشان دهنده ترشح مرفین در مغز می باشد.
اکثر کسانی که درمان شده اند پس از درمان اولیه هیچگونه ناراحتی و میل و هوس نسبت به مواد مخدر ندارند ،ولی برای اینکه اثرات درمان برای همیشه باقی بماند درمان یاد آوری ضروری و موثر است .
در سوالی که از درمان شدگان مبنی بر وجود میل و هوس پس از درمان با طب سوزنی بعمل آمد 80 در صد آنان اعلام نمودند که هیچگونه تمایلی به مصرف مواد مخدر ندارند و نیز طبق نظر خانوادها 60 درصد از معتادان پس از درمان با طب سوزنی از نظر اخلاق نیز بهبود یافته اند .
ترک معتادان به مواد مخدر با روش طب سوزنی نسبت به سایر روشهای درمانی ،ازمزایای زیر برخوردار می باشد.
1-عدم مصرف داروهای شیمیایی.
2-کاهش سندرم ترک اعتیاد(نسبت به سایر روشهای درمانی، ناراحتی بسیار کمتری در زمان ترک خواهد داشت).
3-ایجاد آرامش و اعتماد به نفس در فرد معتاد
4- هزینه بسیار کمتر نسبت به سایر روشها
5-طول مدت بسیار کم درمان (یک تا دو هفته)
6-درمان می تواند بصورت سر پایی انجام شود
7-معمولا پس از درمان، میل ، هوس و کشش نسبت به مواد مخدر نخواهد داشت.
8- نتیجه درمان بسیار موفقیت آمیز تر از سایر روشها می باشد.
بنابراین با توجه به مزایای فوق و با توجه به گسترش روز افزون اعتیاد در جامعه، طب سوزنی می تواند به عنوان یک روش بسیار موثر، حداقل در زمینه ترک اعتیاد معتادان در سطح کشور گسترش یابد تا بتواند راه گشایی برای درمان تمام معتادان باشد.