نیدلینگ

( سوزن زدن ) و رولر ( استوانه سوزن دار ) برای کاهش اسکار( جوشگاه )

نیدلینگ پوست با استفاده از وسایل مختلف سالهاست که برای درمان فرورفتگیهای جای جوش یا خطوط عمیق باقیمانده پس از سوختگی و سایر آسیبهای پوستی به کار میرود.

در سال 1994میلادی دکتر فیلیپ سیمونین روشی بنام ERP(electrorido puncture را به کار برد.این روش درمانی برای چین وچروک و حتی جوشگاهای قدیمی کارساز بود.دکتر فلیپ هر بیمار را تا 10 جلسه درمان میکرد.40%بهبود قابل توجه.22%بهبود متوسط و13%بهبود اندک نشان دادند.اسکارهای قدیمی بعد از 5تا6 جلسه نتایج عالی نشان دادند این روش در اسکارهای فرورفته وقدیمی فیبروز مثل جای سالک وآکنه سودمند میباشد.

یک جراح پلاستیک کانادایی بنام دکتر آندره A.comirand با دستگاه تاتو اما بدون استفاده ازپیگمانت( رنگدانه) جوشگاه عمل لیفت را اصلاح میکرد ونتایج عالی خود را در ژورنال ACPS در1992منتشر کرد.درمان سوزن زدن برای درمان لک سفید یا ویتیلیگوهم مفید میباشد.در درمان اسکارها یپروتریروفیک (گوشت اضافه)هم اثر بخشی دارد.

میتوان این درمان را باوسایل مخصوص تاتو.پس از بی حسی موضعی تا هنگامی که نقاط خونریزی دهنده ظاهر شوند انجام داد وآنرا هر2تا8 هفته یکبار بدون عارضه جدی تکرار نمود.این درمان در همه انواع ورنگهای پوست قابل استفاده میباشد.خطر تغییر رنگ پس از التهاب وجود ندارد وبه عنوان یک روش نوسازی سطح پوست مثل لیزر،پیلینگ شیمیایی یا درم ابریژن مفید است.

مزیتهای این روش عبارتند از :
1.خطر اندک عفونت
2.زمان بهبودی سریع
3.قیمت مناسب

سوزن زدن پوست با استوانه سوزن دار هزاران آسیب ظریف ونازک به قسمت زیر پوست(درم)وارد میکند.هر آسیب کوچک پاسخ ترمیمی طبیعی نسج را بر می انگیزد وباعث تولید و رسوب کلاژن تازه پس از هر جلسه درمانی میشود.این کلاژن تازه تشکیل شده پس از چند جلسه فرورفتگیها وچین وچروکها را اصلاح میکند.این روند پر شدن تا12ماه پس از هر جلسه درمانی پیشرفت خواهد کرد.

نتایج درمانی از 50تا 90%متغیر میباشد.استوانه های سوزن دار انواع گوناگونی دارند وطول سوزن روی آنها.ضخامت سوزن وتعداد آنها متغیر است.مهمترین پارامتر تعداد سوزنها میباشد.به بیان دقیق تر تراکم آنها یعنی تعداد سوزن در واحد سطح .قطر سوزن بایستی کمتر از 2/0م م باشد تا اسکار تازه ای تشکیل نشود.طول سوزن هم باید بین 75/0تا2م م باشد وسوزنهای بلندترممکن است به پوست آسیب بزنند.این روش مناسبتر از لیزر فرکشنال از نظر هزینه بوده وبه ویژه در فصل تابستان که خطر PIP یا لک شدن پوست وجود دارد ترجیح داده میشود.